Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Stanoviska Spolku Šalamoun


 

Tempo štrasburské justice

Mezi odsouzenými, omilostněnými presidentem Václavem Havlem v r. 2002 a podporovanými spolkem Šalamoun , je také pan J.M. Je to bývalý vysoký důstojník Policie ČR, pracovník Policejního presidia ČR, odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zákazu povolání ve služebním poměru pro domnělé zneužití služební pravomoci a úplatkářství. Jeho odsouzení bylo výsledkem provokace, z neznámých důvodů provedené Inspekcí ministra vnitra s pomocí provokatéra, podezřelého ze závažné hospodářské trestné činnosti, později stíhaného vazebně, kterého odsouzený kdysi vyšetřoval.

více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300