Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Spolek Šalamoun radí ...


 

Pořizování zvukového záznamu

 

Edukace široké občanské veřejnosti v trestním řízení a v řízení před soudem je jistě jeden z dalších cílů spolku Šalamoun.
Jedním z názorných příkladů je včerejší veřejné zasedání Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, v trestní věci obž. MUDr. Jaroslava Bartáka v senátu vedeném JUDr. Evou Drahotovou.
§ 6 odst.3 Zákona 6/2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů říká: 
 

více zde

Desatero postupu před Policií ČR

1. Vymáhat od policisty, který Vás zadrží nebo obviní služební číslo.

 

 

více zde

Hodláte se obrátit na Ústavní soud?

I N F O R M A C E
pro osoby, které se hodlají obrátit na Ústavní soud České republiky
jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300