Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Jak kontaktovat Spolek Šalamoun

 Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na Spolek Šalamoun obracíte.
Jsme nevládní a neziskový spolek, který však nesupluje činnost advokáta a neposkytuje poradenskou činnost. K poskytování profesionální právní pomoci jsou (podle zákona o advokacii) určeni advokáti, jejichž seznam a případnou specializaci naleznete na www.cak.cz
 

Všeobecné informace o nás:


Pro Spolek Šalamoun pracují dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase a za své vlastní finanční

prostředky věnují nejzávažnějším trestním případům, ve kterých je zřejmé, že došlo k porušení práva

na spravedlivý proces.


Máme velmi omezené jak časové, tak i materiální kapacity a z těchto důvodů se nemůžeme zabývat všemi

případy, ani se nezabýváme exekucemi, opatrovnickými spory, péčí o děti, výživným, dluhy, spory o

majetek, apod. Dále nepodáváme tzv.

společenskou záruku v případě žádosti o podmínečné propuštění, ani záruku v případě vazebního

řízení u případů, kterými se nezabýváme a jejichž účastníky (obviněné) neznáme.


V případě, že se rozhodneme Vaším případem zabývat, budeme Vás kontaktovat ohledně bližších informací (žádný

časový horizont nejsme ale schopni garantovat). Prosíme, veškerá svá podání zasílejte v

elektronické podobě, nejlépe ve formátu *pdf. Online nástroj jak převést např. obrázek do pdf

naleznete zde: https://jpg2pdf.com/.


K Vašemu podání připojte kontaktní údaje na Vás, zejména e-mail a telefonní číslo.S úctouSpolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun


Kontakty:

email:

spoleksalamoun@spoleksalamoun.com

adresa: P.

O. Box 383, Praha 1, 111 21

11. 5. 2020

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300