Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Podezřelý znalec Doc. JUDr. Martin Kloubek Ph.D

Podezřelý docent JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.


Dnešního dne odeslal Spolek Šalamoun pomocí DS, Městskému státnímu zastupitelství v Praze:
podnět k prověření podezření ze spáchání trestného činu
křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346
trestního zákoníku na znalce v odvětví odorologie doc. JUDr. Martina Kloubka Ph.D.

Meritem celého podnětu je ta skutečnost, že ač členem týmu policejního prezidenta, který rozkazem č. 57 dne 28.3. 2013 (sic !!!) zřídil pracovní tým "Metoda pachové identifikace" a ač prokazatelně seznámen
se závěry tohoto týmu (protože jsou i součástí jeho habilitační práce), že metoda pachové identifikace je nadále neudržitelná, riskantní a z pohledu dokazování trestné činnosti neperspektivní, a to ani pro její využití v rámci operativní činnosti

a dále prokazatelně seznámen s výzkumem bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 – 2015, kód projektu VF20102015011, jehož vypracování zadalo Ministerstvo vnitra u České zemědělské univerzity v Praze se závěrem: „ Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje.

a dále seznámen, že dne 14.11.2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala mezinárodní odborná konference za účasti špičkových odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a za účasti zástupců Policejního prezidia ČR na téma „ Problematika pachových stop“. Z této konference vznikl přepis a také videozáznam, ve kterém v čase 3:27:40 zástupce Policejního prezidia ČR přiznává, že ví, že to policie dělala špatně. https://www.youtube.com/watch?v=PI6h0a1EuWw

Tedy: Soudní znalec doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., ačkoliv prokazatelně již od roku 2013 věděl o problematičnosti metody pachové identifikace a její nespolehlivosti a neudržitelnosti v rámci dokazování v trestním řízení, tuto skutečnost opakovaně (soustavně) zatajoval (zamlčoval) ve svých znaleckých posudcích, a to jak v jejich písemné podobě, tak v případech, kdy byl (po zákonném poučení) vyslýchán před soudy jako znalec v rámci trestních řízení.

Nezapomenutelné jsou jeho výroky, zejména v akademické obci:

- já u soudu jezdím slalom - - já u soudu nelžu, jen jim neříkám celou pravdu.

Tento postup soudního znalce doc. JUDr. Martina Kloubka, Ph.D., má nedozírné (fatální) následky v trestních věcech (uvedených příkladmo pod bodem 2. a v řadě dalších), kdy právě jeho znalecké posudky byly naprosto stěžejní pro vydání odsuzujících rozsudků, ať už některé z nich byly ex post zrušeny, zatímco jiné z nich dosud zrušeny nebyly. Jen namátkou trestní věc Jana Eliáše, Martina Balhara, Martina Skalického, Miloše Zezuly, Gillerma Mc Craye a možná desítky dalších.
 

 

28. 5. 2020

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300