Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Paní ministryně - protestujeme

 Vážená paní ministryně,

 

na Spolek Šalamoun se obrátila paní Denisa Kovaříková svým dopisem, který Vám zasíláme v příloze. 

 

Paní Denisa Kovaříková je poprvé ve výkonu trestu za ekonomický trestný čin ve stadiu pokusu. Zprostila mlčenlivosti jak svého obhájce, tak civilního a vězeňského lékaře. A proto můžeme po seznámení zejména se zdravotnickou a další dokumentací konstatovat následující skutečnosti:

 1) Je objektivní pravdou, že 21. 2. 2019, kdy byla zadržena a dodána do výkonu trestu, byla prokazatelně gravidní v 1. trimestru.

2) Již ze vstupní prohlídky učiněné vězeňskou službou den následující, tedy 22. 2. 2019, je zcela jasně a prokazatelně uvedeno, že je v 10. týdnu těhotenství. (viz příloha)

3) Advokát podal dne 21. 2. 2019 a následně 26. 2. 2019 žádost o okamžité přerušení výkonu trestu, adresovanou předsedovi senátu Krajského soudu v Brně Mgr. Danielu Plškovi. Obě tyto žádosti opakovaně urgoval.

4) Ze zdravotnické dokumentace jednoznačně vyplývá, že paní Denise Kovaříkové byl dne 26. 2. 2019 vystaven těhotenský průkaz ve výkonu trestu.

5) I přes všechny tyto skutečnosti předseda senátu neučinil zhola nic, nekonal a paní Kovaříkovou nadále ponechal ve výkonu trestu v hrubém rozporu s ust. § 325 trestního řádu.

6) Dne 16. 3. 2019 paní Kovaříková na cele ve vězeňské nemocnici potratila. Dle svých vlastních slov musela plod vzít a spláchnout do toalety. Ve zdravotnické dokumentaci se záznam o likvidaci biologického materiálu ze strany vězeňské služby nenachází.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti považujeme postup předsedy senátu Krajského soudu Mgr. Daniela Plška za fatální selhání, zcela neakceptovatelné v demokratickém právním státě. 

 

Vážená paní ministryně, žádáme Vás, abyste s veškerou razancí celou situaci prověřila a následně využila své kárné pravomoci a podala na předsedu senátu Krajského soudu v Brně minimálně návrh na zahájení kárného řízení.

 

Jako Spolek Šalamoun, který se více než 25 let zabývá pochybeními justičních orgánů protestujeme proti tomu, aby žena, matka 4 dětí, která se ocitne prvně v životě ve výkonu trestu a která je prokazatelně gravidní, byla vystavena zlovůli a neuvěřitelnému lajdáctví samolibého soudce. Za naprostý lidský hyenismus lze označit obhajobu soudce Plška, že k potratu mohlo dojít i na svobodě. (zdroj )

 

S veškerou úctou chceme akcentovat, že před zákonem jsme si všichni rovni, což dáváme do kontextu toho, že soudce Daniel Plšek nepřerušil výkon trestu prokazatelně gravidní Denise Kovaříkové, ale lobbistu Romana Janouška označil za neschopného výkonu trestu s konstatováním, že se jeho zdravotní stav zhoršuje, když následně bylo zjištěno, že lobbista Janoušek jezdí na kole, žije společenským životem atd. (zdroj

 

Soudce by si měl uvědomit, jakým zásahem do osobní integrity s celoživotním traumatem musí být to, že v demokratickém právním státě, v době výročí 30 let za svobodu, je žena a matka donucena dle svých vlastních slov ze země zvednout své právě potracené dítě a spláchnout jej do toalety.

 

S veškerou úctou


 

 

Spolek na podporu nezávislé justice v  Č R

Š alamoun:

 

 

John Bok,  př edseda spolku

 

JUDr. Miroslav  Š padrna, Ph.D.,

místopř edseda spolku

 

Václav Peri č evi č ,

místopř edseda spolku


25. 11. 2019

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300