Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Odborná konference k problematice pachový stop

 konanou pod záštitou předsedy výboru pro bezpečnost Radka Kotena a člena výboru pro bezpečnost Tomáše Vymazala a ve spolupráci se spolkem Šalamoun, spolkem na podporu nezávislé justice.

 

Cílem této odborné konference bylo nalézt odpověď na otázku, zda metoda pachové identifikace, prováděná na území České republiky, je při nedodržení principu blind věrohodná, a v souladu se současným vědeckým poznáním.

Na konferenci vystoupili:

Tomáš Vymazal

Úvodní slovo

 

Ing. Ludvík Pinc, PhD.

Úvod do problematiky pachové identifikace osob

 

Adee Schoon, PhD.

Scent identification lineups – potential and pitfalls

 

Prof. Tadeusz Jezierski, PhD. DSc.

Reliability of identification of persons by trained dogs on the base scent

 

Ing. Jaroslav Slabý

Aplikační praxe pachové identifikace v Policii České republiky

 

Prof. Ing. Luděk Bartoš, Dr.Sc.

Stopy koně, co „uměl počítat“, v metodologii pachových stop

 

Doc. Ing. Helena Chaloupková, PhD.

Schopnosti psa vnímat lidské signály

 

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Pohled chemika na metodu pachové identifikace

 

13,00 JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, PhD.
Pachové stopy jako stěžejní důkaz v trestním řízení

Celý záznam konference naleznete zde:

 

7. 12. 2019

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300