Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Mezinárodní instituce

Adresář mezinárodních organizací zabývajících se dodržováním lidských a občanských práv

 

Evropská komise pro lidská práva
The Secretary European Commision
of Human Rights
Council of Europe
BP 431/R6
F-67006 Strasbourg Cedex


Evropský soud pro lidská práva
The Secretary European Court
of Human Rights
Council of Europe
BP 431/R 6
F-67006 Strasbourg Cedex

Výbor pro lidská práva
Human Rights Committee
c/o United Nations Office
avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Výbor pro zabránění mučení
European Committee for the prevention of torture
Boite postale 431/R 6
F-67006 Strasbourg Cedex


Výbor proti mučení
Committee agains Torture
c/o Centre for Human Rights
United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Oddělení prevence a trestní justice
United Nation Office at Vienna
Crime Prevention and Criminal
Justice Branch
P.O. 500
A-1400 Wien


Evropský institut pro prevenci kriminality a kontrolu
European Institute for Crime Prevention
and Control
Affiliated with the United Nations
Kasarmikatu 46-48, 5th floor
Helsinki 00130
Komise pro lidská práva OSN
Human Rights Committee
c/o United Nations Office
avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Úřad pro lidská práva OSN
United Nations Office
Centre for Human Rights
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Vysoký komisař OSN pro lidská práva
U.N. High Commissioner for Human Rights
c/o United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Výbor pro práva dítěte OSN
Committee on the Rights of the Chuld
United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Komise OSN pro postavení žen, Středisko pro sociální a humanitární záležitosti
U.N. Commission on the Status of Women
Centre for Social Development
and Humanitarian Affairs
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Wien


Vysoký komisař OSN pro uprchlíky
U.N. Hugh Commissioner for Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Geneva 2


Výbor pro odstranění rasové diskriminace
Committee on the Elimination
of Racial Discrimination
c/o Centre for Human Rights
United Nations Office
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10


Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva
International Helsinki Federation
for Human Rights
Rummelhardtgasse 2/18
A-1090 Wien


Mezinárodní federace pro lidská práva
Féderation internationale des
droits de l´homme
27, rue Jean Diolent
F-75014 Paris


Mezinárodní společnost pro lidská práva
International Society for Human Rights
Kaiserstrasse 72
D-603329 Frankfurt
Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X8DI


Mezinárodní výbor Červeného kříže
Comité interantional de la Croix rouge
21 Avenue de la Paix
CH-1202 Geneva
Mezinárodní romská unie
International Romani Union
Manchaca
78652 Texas
USA

 

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300