Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Pořizování zvukového záznamu

 

Edukace široké občanské veřejnosti v trestním řízení a v řízení před soudem je jistě jeden z dalších cílů spolku Šalamoun.
Jedním z názorných příkladů je včerejší veřejné zasedání Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, v trestní věci obž. MUDr. Jaroslava Bartáka v senátu vedeném JUDr. Evou Drahotovou.
§ 6 odst.3 Zákona 6/2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů říká: 
 

„Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.“

 
„Zvukový záznam, to je ten diktafon, položený na stole nebo na klíně, o tom předseda senátu nerozhoduje, to bere pouze na vědomí. Čili, jinými slovy, každý má právo si toho walkmana zapnout a nahrávat si to. A je tu jenom ten dovětek, že předseda senátu v případě, že by to rušilo … ale prosím vás, ne žádnou důstojnost soudního řízení, ale že by to prostě rušilo ten průběh toho jednání jako takový. To znamená, že by to chrčelo, prskalo, zpívalo a hrálo, tak v tu chvíli má předseda senátu právo to odmítnout. Nikdy jindy. A pokud by se vám, jako účastníkům řízení stalo, že vám je znemožněn tento zvukový záznam si pořídit, prosím vás, každý předseda soudu přijme vaši stížnost a bude ji hodnotit jako oprávněnou. Protože tím by ten soudce porušoval zákon, kdyby vám to neumožnil.“ - JUDr. Jiří Sváček, na otevřeném dni Městského soudu v Praze 12.5.2004
Výsledek návrhu na kárné řízení s JUDr. Evou Drahotovou zde
 


8. 2. 2016

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300