Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Desatero postupu před Policií ČR

1. Vymáhat od policisty, který Vás zadrží nebo obviní služební číslo.

 

 

2. Vyžadovat poučení a to tak, že chceme oficiální písemné znění konkrétních zákonů, které zmiňuje policista nebo vyšetřovatel. Pozn. Při čtení je nutné pečlivě sledovat text, snažit se chápat jeho obsah, případně žádat při nepochopení jeho vysvětlení.

 

3. Při podání vysvětlení je možné jej odmítnout či neříkat pravdu neboť není pod sankcí křivého svědectví nebo výpovědi.

 

4. Pokud je vysvětlení svědectví a výpověď protokolovány neoblomně vyžadovat kopii protokolu. Pozn. Tento požadavek nechat zaprotokolovat a nepodepsat tento protokol pokud není tato podmínka v protokolu uvedena.

 

5. Nevypovídat více než je třeba, neboť při neznalosti konkrétních paragrafů a zákonů se většina lidí dopouští neodčinitelných chyb jež mohou být v budoucnu proti nim použity.

 

6. Vypovídat pouze v přítomnosti advokáta či jiných nezávislých svědků.

 

7. Stále si uvědomovat, že horlivá snaha vypovídat nepřivodí většinou kýžený cíl zbavit se dotěrnosti policisty. Pomáhá neustále tvrdit, že se policisty bojíte.

 

8. Je nutné být ze zásady před policisty ze zásady v trvalém střehu, neboť ve své podstatě každého kdo se dostane do soukolí orgánu činných v trestním řízení považují za člověka, který se čehosi dopustil.

 

9. V případě, že se policisté konají v rozporu se zásadami, které jim velí trestní řád využívat zákonem zaručené obranné prostředky: podávání stížnosti příslušným institucím (Inspekce Ministerstva vnitra, Kancelář Prezidenta republiky, Úřad vládního zmocněnce pro lidská práva, občanské organizace)

 

10. Není důvod pokud má člověk pochybnosti protokol podepisovat. Je nutné pečlivě přečíst protokol a žádat opravu všech nepřesností. Veškeré připomínky musí být zaprotokolovány

21. 5. 2003

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300