Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Kauzy ukončené


 

Radek Roušar

sp. zn. 49T 15/2000-376


ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ostravě jednal v hlavním líčení konaném dne 11.1.2001 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Čechové a přísedících Ing. Bohuše Pavlase a Vladimíra Helise a rozhodl takto :
Obžalovaný  Radek Roušar

 

více zde

Mgr. Vratislav Kutal

Monitorovaná kauza Mgr. Vratislava Kutala
„Zeptal se, zda krádež, o níž se všeobecně ví, se dá ještě nazvat krádeží... ....... jestli veřejně známá a nepotrestaná krádež neztrácí charakter protizákonného činu. .....Už delší dobu pozoruje zajímavou proměnu. To, co se kdysi trestalo jako nečestné a protizákonné, se dnes promíjí, anebo aspoň trpí, naopak zase se trestá to, co se kdysi považovalo za čestné a zákonné. V tom spatřuje nepochybný záměr – všichni máme být poslušnými poddanými státu, máme žít u vědomí, že dýcháme a přebýváme ve světě jen z jeho blahovůle. A jak více se může projevit blahovůle státu než tím, že nám promíjí naše zločiny? A jak jinak můžeme upadnout v závislost na něm než tím, že chodíme po svobodě díky jeho shovívavosti? Proto nás láká a dokonce postrkává k tomu, abychom porušovali zákon.“
( Ivan Klíma, Soudce z milosti, Academia, vydání 1.,2002, str.406-407 )

 

více zde

Zdeněk Růžička

Pan Zdeněk Růžička, nar. 17.6.1966, byl rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 42 T 16/95 ze dne 11.4. 1997 uznán vinným spácháním trestného činu vraždy dle § 219 odst. 2 písmene a), b), a f) tr. zákona.

Dne 28.1.1992 v Praze 6, v garážích Pod skalkou, v ulici U sadu, v době mezi 15,00 – 18,00 hod. došlo brutálním způsobem k usmrcení Ladislava Pince (*1927) a následně k ještě brutálnějšímu usmrcení jeho manželky Drahomíry Pincové (*1938). Těla zavražděným manželů byla objevena mileneckou dvojicí, která garáž využívala ke svým schůzkám. Bylo vyhlášeno pátrání po zmizelém automobilu (Fiat Uno SPZ: ADV 55-01) a díky tomu byl Jiří Hladovec zadržen několik dnů po vraždě (7.2.1992) v osobním automobilu zavražděných manželů Pincových.

více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300